Com sabeu sóc la Tinenta d’Alcaldessa de Drets Socials. I tot i que Cultura no depengui directament d’aquesta àrea, sempre he considerat que la Cultura és també un dret social. Un dret social com ho és la salut, l’educació o l’habitatge.

I com a dret social, ha d’estar a l’abast de tothom. Sinó, no és un dret social. Aquest és, per mi, el sentit més profund d’Apropa Cultura.

 I què és Apropa Cultura? És el programa socioeducatiu dels equipaments culturals adreçat als usuaris i usuàries dels centres i serveis socials que treballen amb persones en risc d’exclusió social. Les seves branques principals són: assistència a espectacles, visites i activitats a museus, activitats participatives i formació d’arts adreçada a educadors i educadores socials i formació en accessibilitat al personal dels equipaments adherits al programa. Es va engegar per primera vegada la temporada 2006-2007 i enguany, doncs, estem celebrant el 10è aniversari.

Així doncs, Apropa Cultura és un exercici de democratització, en particular de democratització de l’accés a la cultura. Perquè posa la cultura a l’abast dels qui n’estan exclosos, o dels qui es senten exclosos. La nostra funció, la de l’Àrea de Drets Socials, en bona mesura és remoure obstacles. Obstacles derivats de la renda, per la pobresa: i per això impulsem la renda per a famílies monoparentals, o de rendes baixes amb menors a càrrec. Obstacles com els que es troben les persones amb diversitat funcional, i per això fem el Pla d’Accessibilitat.

I molts d’aquests obstacles coincideixen en la cultura: per les barreres arquitectòniques, o per les dificultats sensorials, o pel preu dels espectacles… Remoure barreres, garantir drets, aquestes són dues de les nostres principals causes. De l’Àrea i de tot l’Ajuntament.

Vull destacar també el caràcter normalitzador i integrador de Apropa Cultura i que també respon a una de les nostres prioritats: apoderar a la ciutadania. Estem convençuts del caràcter apoderador, emancipador, alliberador, de la cultura cap a la ciutadania. Cultura que sigui capaç de donar les eines necessàries a les persones per situar-se davant de la realitat, analitzar-la i organitzar-se col·lectivament per canviar-la.

Sí, la cultura és un bé comú, que genera cohesió social i que permet el creixement personal i el desenvolupament social. Per això creiem en revaloritzar la cultura com a element transformador de la societat. I a això també contribueix Apropa Cultura.

Perquè amb Apropa Cultura no fem cap favor a ningú, no. El que fem és corregir una injustícia anterior: la injustícia de que sovint la desigualtat, o una societat pensada per un cert model de persona, deixi sense accés a la cultura a altres persones. Torno a insistir, l’accés a la cultura és un dret.

La cultura en si no és excloent. No és elitista. El que genera l’exclusió és la societat i com aquesta s’organitza, també en l’àmbit cultural. Però tota expressió cultural pot atreure a tothom, independentment de cap altra consideració. Només cal oferir l’oportunitat de gaudir-la.

I vull destacar també el programa específic Educa amb l’Art. Perquè no només “consumim” cultura, sinó per a que tothom també pugui expressar-se artísticament. Si volem que tothom tingui accés a la cultura, també volem que la capacitat d’expressió cultural tingui accés a tothom.

És simptomàtic i com per estar orgullosos que el projecte Apropa Cultura no hagi deixat de créixer des de la seva creació, ni tan sols en context de crisi econòmica com la que hem patit i encara patim. Ha crescut el nombre d’operadors culturals. I també ha crescut el nombre d’usuaris de serveis socials i de les diferents entitats socials d’aquesta ciutat:

  • Gairebé 25.000 espectadors el 2015.
  • Més de 55 equipaments adherits (a 17 localitats)
  • Més de 1.550 centres socials registrats.
  • 302 formacions realitzades pels nostres tècnics vinculats al sensellarisme, o a infància en risc, o a persones amb diversitat funcional, etc… a personal dels diferents equipaments culturals per entendre les diferents situacions i perfils de persones en risc d’exclusió.

En definitiva, tot un èxit.

I també ha crescut la nostra aposta econòmica, la del IMPD i la Direcció d’intervenció social (és a dir, de l’Àrea de Drets Socials): el 2015 es van dedicar 41.000 euros, aquest 2016 s’han dedicat 71.000, és a dir 30.000 més.

Apropa cultura segurament és de les millors pràctiques que combinen inclusió social i cultura que existeixen arreu.

Però per acabar també vull dir que el nostre objectiu principal és i ha de ser reduir el nombre de població vulnerable. Aquesta crisi i les retallades ens han deixat una població vulnerable en creixement constant. I el nostre compromís des de l’Àrea de Drets Socials i de tot l’Ajuntament és revertir aquesta tendència. Que cada cop menys gent necessiti d’un programa de cultura inclusiva específic.

Moltes gràcies Sònia Gainza, directora d’Apropa Cultura, i a tot l’equip, per la vostra dedicació, i enhorabona pels bons resultats. I moltes, moltes gràcies a tots els equipaments culturals i a tots els centres i entitats socials que hi participen.

Ens hem de felicitar tots i totes pels 10 anys. Felicitats també per continuar incorporant noves activitats, com el “Cruïlla Apropa”. I seguim treballant per la normalització, la inclusió, la democratització i l’empoderament.