Sembla que l’art impossible cada cop és més possible a la nostra ciutat. Una prova d’això és que ens trobem a les portes de la segona edició del Festival Art Impossible. Com en la primera edició, aquest esdeveniment artístic s’organitza amb el Mercat de les Flors, un dels espais de foment de la innovació artística i de noves tendències de participació social i comunitària més importants de la ciutat. I també de la mà de l’Institut del Teatre, una de les plataformes més rellevants de formació i renovació de les arts escèniques de la ciutat.

Des de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat també hem treballat estretament amb diverses entitats de la ciutat per donar forma i contingut a aquesta segona edició del Festival, com per exemple Susoespai, Art Transforma o Liant la Troca, que han posat tota la seva energia i coneixement perquè el Festival Art Impossible tornés a ser una realitat.

Aquest cap de setmana qui s’apropi al Mercat de les Flors, podrà gaudir amb unes propostes de dansa, música, teatre i arts plàstiques per tots els públics que reivindiquen la cultura inclusiva i de qualitat.

El programa inclou propostes diverses de companyies i grups nacionals i internacionals amb una àmplia i reconeguda trajectòria professional que posen en relleu la capacitat transformadora de l’art, qüestionant les nostres creences i sacsejant els paradigmes des dels quals vivim.  Les propostes, protagonitzades per persones amb i sense discapacitat, posen en valor la diversitat i les possibilitats expressives de tots els cossos.

Els espectacles i activitats, a més, estan plantejats perquè tothom els pugui gaudir. Alguns d’ells estan pensats com a espectacles accessibles des de la seva mateixa concepció, generant una nova manera d’entendre l’art en el que tothom hi té cabuda.

Barcelona és des de fa temps una ciutat referent en l’àmbit de l’accessibilitat i la inclusió social, liderant una política activa per tractar l’exclusió i les desigualtats des de una perspectiva global, integral i transversal per impactar en factors estructurals, conjunturals i ideològics. L’estratègia municipal és seguir treballant amb l’objectiu d’assolir  una ciutat 100% accessible i 100% inclusiva, una ciutat que posi a la persona al centre, que valori i respecti la diferència i la diversitat i que garanteixi el dret a la vida plena i autònoma i la igualtat d’oportunitats en tots els àmbits de la vida social i política.

Aquest compromís l’ha expressat l’Ajuntament de manera reiterada, per exemple, a través de la Mesura de Govern per l’elaboració del Pla d’Accessibilitat Universal de Barcelona 2018-2026, un pla centrat en la persona i que preveu intervenir en diferents serveis de la ciutat, també els de l’àmbit cultural, per fer-los cada vegada més accessibles. I a través, també, de l’Estratègia compartida per una ciutat més inclusiva que aplega objectius i accions de les organitzacions, entitats, professionals i administració que formen part de l’Acord ciutadà per una Barcelona Inclusiva i que treballen diferents àmbits. Col·laborem també estretament amb l’ICUB i altres administracions competents de l’àmbit de la cultura, per incorporar l’accessibilitat i la inclusió en les propostes artístiques i en la comunicació i difusió de les mateixes.

Des de l’IMPD col·laborem des de fa anys amb l’àmbit de la cultura i molt especialment en el camp de les arts escèniques. Treballem amb els centres cívics, amb el Sant Andreu Teatre, amb la Fundació Miró, perquè els espectacles teatrals infantils siguin accessibles. Col·laborem  amb museus i teatres perquè millorin l’accessibilitat física i comunicativa, amb mesures d’audiodescripció, subtitulació, guiatge en lectura fàcil, etc. L’accessibilitat a la cultura s’ha treballat amb el conjunt d’entitats de la ciutat de Barcelona amb notables resultats. Com per exemple la Guia de Museus Accessibles que es va presentar fa uns mesos.

Des de l’àrea de drets socials promovem una cultura cada cop més inclusiva i accessible, ja fa més de 10 anys que donem suport al programa Apropa Cultura, un programa que permet a les persones amb risc d’exclusió i les persones amb diversitat funcional gaudir d’obres teatrals  de primer nivell, i de les exposicions museístiques.  Aquest programa també ha permès a les persones amb diversitat funcional gaudir del lleure inclusiu, que és tan o més important que l’atenció social que puguin rebre, perquè permet el creixement intel·lectual de les persones i millora la seva autoestima.

Però ens calia un pas més, fer un pas endavant, calia que les persones amb diversitat funcional no fossin només al pati de butaques sinó que fossin protagonistes a l’escenari, que fessin art, que fossin els actors i les actrius. L’art com a mitjà d’expressió de totes les capacitats i dels interiors de totes les persones. L’art que ens permet ser actors de la diversitat.

Per això aquest festival quasi Impossible que és possible.  Per això aquesta idea i d’altres idees que es duen a terme a la nostra ciutat. Per això l’art que transforma amb la diversitat com a bandera i que ens apropa a una societat més inclusiva, diversa i enriquidora.

Facebook Comments

Post a comment