Avui he inaugurat la 12a Conferència sobre sensellarisme organitzada per FEANTSA (European Federation of National Organisations Working with the Homeless). A continuació us deixo les meves reflexions i una crida: estem davant d’una crisi sense precedents d’accés a l’habitatge. Cal multiplicar els recursos, però també buscar solucions estructurals i sistèmiques.

 

En els darrers anys la major part de les ciutats europees han experimentat un increment rellevant de la població que viu l’exclusió de l’habitatge. Cada cop més persones es veuen obligades a viure al carrer, a equipaments d’entitats púbiques o privades, a habitatges d’inclusió, o en situacions d’infra-habitatge com els assentaments de barraques o pisos ocupats irregularment. Segons el darrer informe sobre la situació del sensellarisme a Europa publicat per FEANTSA aquest 2017 la realitat és alarmant arreu d’europa: Àustria s’ha registrat un increment del sensellarisme del 28% entre 2008 i 2014, i a la ciutat de Viena d’un 19% entre 2010 i 2013; a Bèlgica el nombre de persones sense llar ha augmentat un 34% entre 2010 i el 2014; a França un 50% entre 2001 i 2012; a Alemanya un 35% entre 2012 i 2014; a Irlanda un 10% només en el darrer any, registrant un augment del 59% en el nombre de famílies sense llar; a Luxemburg un 61% entre 2012 i 2016; a Suècia del 29% entre 2011 i 2015; al Regne Unit s’ha verificat un increment del 7% en el nombre de persones que dormen al carrer en només un any…

Barcelona no ha estat aliena a aquesta pressió provocada per l’extensió de les situacions de precarietat sostingudes en el temps, l’exclusió permanent d’una part de la població del mercat laboral i del sistema de garantía d’ingresos, l’exclusió administrativa de les persones nouvingudes, i l’exclusivitat d’un mercat de l’habitatge amb preus desorbitats i a l’alça a causa de la financiarització del sector i les dinàmiques especulatives. Des de l’any 2008 fins a l’actualitat, el nombre de persones que dormen al carrer detectades pel Servei d’Inserció Social i pels successius recomptes ciutadans ha passat de 658 a 1.026, un increment del 56%; però en paral·lel cal destacar que el nombre de persones que dormen en recursos residencials ha augmentat més: de 1.190 a 1.954, un increment del 64%.

A Barcelona, els serveis del Programa Municipal d’Atenció a les Persones Sense Llar de i els serveis de les entitats especialitzades agrupades a la Xarxa d’Atenció a les Persones Sense Llar van ser creats per donar allotjament a les persones en situació d’exclusió residencial severa i acompanyar-les en el seu procés de recuperació d’una vida autònoma. En aquest procés cal garantir que la persona assoleix estabilitat econòmica, habitacional i emocional per reconstruir el seu projecte de vida. Oferir allotjament a les persones sense sostre i sense llar no és només una finalitat, sinó un mitjà per fer possible aquest acompanyament.

La pressió sobre els serveis deguda a l’increment de les situacions de necessitat i la impossiblitat per les persones que han passat pel carrer d’accedir a un habitatge assequible han portat a una situació crítica en els serveis socials municipals i de les entitats.

Atenem més persones que mai, tenim uns serveis exemplars amb professionals excel·lents. Creem més habitatge social que mai. Però no és suficient perquè el sensellarisme és la conseqüència local d’un fenomen global: una crisi sense precedents d’accés a l’habitatge.

La recerca és clau per establir una nova agenda que posi de manifest que si tenim gent dormint al carrer és perquè no som capaços de garantir el dret a l’habitatge de les persones que han perdut les seves possibilitats de tirar endavant el seu projecte de vida.

 

Enllaços per més dades i informació:

Pàgina de la conferència: http://ctxt.es/es/20170419/Firmas/12258/brubuja-alquileres-infravivienda-barcelona-precariedad-albert-sales-laura-guijarro.htm

Article: Atrapados en Barcelona http://ctxt.es/es/20170419/Firmas/12258/brubuja-alquileres-infravivienda-barcelona-precariedad-albert-sales-laura-guijarro.htm

Informe de FEANTSA: Second overview of housing exclusion in Europe 2017

http://www.feantsa.org/en/report/2017/03/21/the-second-overview-of-housing-exclusion-in-europe-2017